Podklady pro pedagogy

manuál pro obsluhu aplikace Můj život po škole

854 KB

pracovní list SŠ

261 KB

pracovní list ZŠ trh práce

71 KB

pracovní list ZŠ volba povolání + finanční část

243 KB

příručka kariérního poradce

6.1 MB

shrnutí projektů realizovaných v MSK za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

692 KB